Terms & Conditions

1. Algemene informatie

(1) Alle aanbiedingen van “www.thundersports.nl” worden gemaakt op basis van de volgende voorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten. Door het plaatsen van een bestelling of aanvaarding van de levering worden deze aanvaard voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Afwijkende voorwaarden die niet uitdrukkelijk en schriftelijk werden erkend, zijn niet bindend voor ons, zelfs als ze niet expliciet werden geweigerd.
(2) Het eventueel afwijken van enkele specifiek bepaalde voorwaarden houdt nooit in dat de andere voorwaarden ook niet meer zouden gelden.

2. Aanbod en sluiten van een overeenkomst

(1) De presentatie van producten in onze online shop is geen juridisch bindend aanbod maar een uitnodiging om te bestellen, met het nodige voorbehoud voor eventuele fouten.
(2) Door te klikken op de knop [Bestellen] geeft u een bindende bestelling door voor de producten die vermeld worden op de bestel pagina. De koopovereenkomst wordt gesloten wanneer wij uw bestelling met een orderbevestiging via e-mail accepteren na ontvangst van uw bestelling.

3. Betaling / Verzendkosten

(1) De betaling van de goederen is, hetzij via Ideal, online banking, creditcard, PayPal en overschrijving. Wij behouden ons het recht voor, om in bepaalde gevallen sommige betaalwijzen uit te sluiten.
(2) Als u in gebreke blijft met uw betalingen, behouden wij ons het recht voor om u kosten voor het aanmanen in rekening te brengen.

4. Voorbehoud bij levering

(1) In het geval een bepaald product niet beschikbaar zou zijn omdat onze leveranciers, zonder fout van ons, het niet meer uitleveren, kunnen wij de verkoopovereenkomst verbreken. In dit geval zullen wij u zo snel als mogelijk hierover informeren en waar mogelijk een vergelijkbaar product ter vervanging voorstellen. In het geval er geen vergelijkbaar product kan worden voorgesteld of u dat niet zou wensen, zullen eventueel reeds aangerekende bedragen onmiddellijk worden vergoed.

5. Terugroepingsrecht

(1) Als klant kan u de verkoopovereenkomst zonder enige opgave van redenen binnen 14 dagen schriftelijk opzeggen. Of als u de goederen reeds ontvangen heeft kan dat ook via eenvoudige terugzending ervan. Deze termijn gaat in na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging, maar niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (in het geval van terugkerende leveringen van soortgelijke goederen die onderdeel zijn van een deellevering bij ontvangst van de eerste deellevering). Om op dit recht beroep te kunnen doen volstaat het de goederen aantoonbaar voor het verstrijken van deze termijn terug gezonden te hebben.
Retouren moeten geadresseerd worden aan:
ThunderSports, t.a.v. Jeroen Hertzberger, Prins Frederikplein, 529 3071KS Rotterdam. In het geval van een effectieve annulering van de bestelling keren wij de gedane betaling terug uit en de eventuele voordelen (bijv. rente). Retourneert u ons de ontvangen producten geheel of gedeeltelijk alleen in een verslechterde toestand, moet u ons schadeloos stellen voor het verlies in waarde. De verslechtering van de toestand van deze producten mag slechts in lijn liggen met het onder normale omstandigheden uitproberen in een winkel. De kosten van een retourzending zijn in bijna alle gevallen voor de koper. Verplichtingen van terugbetalingen dient te geschieden binnen 30 dagen. Deze termijn begint wanneer wij uw opzegging en de goederen ontvangen.

 (2) Het recht vervalt als:
producten zijn geproduceerd volgens specificaties van de klant (bijvoorbeeld T-shirts met individuele bedrukking)
producten duidelijk afgestemd zijn op persoonlijke behoeften
of voor de levering van diverse media, indien deze duidelijk gebruikt zijn door u (bijvoorbeeld software-cd’s, waarvan de folie is geopend). 

(3) Het terugzenden van de goederen dient te gebeuren als voldoende gefrankeerde zending naar het juiste adres zoals aangegeven op onze website. U dient het bewijs hiervan te bewaren en voor te kunnen leggen.

6. Gegevens overeenkomst en bestellingen

(1) 
Wij slaan de gegevens van de overeenkomst en bestellingen op en bezorgen u deze per e-mail. De Algemene Voorwaarden van toepassing kan u steeds raadplegen via deze link. Bestellingen uit het verleden kan u inzien op uw klantenpagina indien u een account heeft aangemaakt en niet besteld heeft als gast.

7. Eigendomsvoorbehoud

(1) 
Goederen zijn tot de volledige betaling onze eigendom.